Vad vi måste göra innan det är för sent!

 
 

Vi har problem med:

- Fossila bränslen, gas och kol

- Koldioxidutsläpp  

- Systemet som vi lever i

- Social rättvisa

1 - Fossila bränslen: Det finns numera flera alternativ till bensin, så som bensin gjord av raps eller andra grödor. Våran infrastruktur lider av användandet av fossila bränslen, även om det visat sig tex platspellets av återvunnen plast kan skapa asfalt, som dessutom är starkare än vanlig asfalt!

2 - Koldioxidutsläppen måste minskas, inte säljas med utsläppsrätter, det gör ju ingen skillnad. Men havet stiger och många blir dränkta, vilka alternativ finns till koldioxid? Jag såg en teknisk innovation i Kina där man sugit in koldioxid i ett högt torn och gjort om det till kol under stor press, sen gjort diamanter av kolet som återstod. Det finns alternativ!!

3 - Det kapitalistiska systemet! Ett stort aber, jag vet det skrämmer kapitalister att det är en helt levande Klimatrevolution nu, de är så rädda så de börjat tillverka halv-bra produkter, Coca Cola gick ut med Cola med steviosa, och flörtar med miljönissarna, men det hjälper inte i längden! Det stora företagens del som inte är klimatsmart?! Företag måste bli transparenta och stå för att de inte är 100% gröna. Men de vågar förstås inte, de företag som endast delvist är gröna, är inte ok företag: Det kallas för Green Wash. Det vill säga att man har en fasad men verkligheten är någon annan, dvs ”pengartvätt”, inom hållbarhet. Transparens är något vi konsumeter bör ställa som krav. Vi kan inte tro på företag som H&M som har leverantörer som gör etniska rensningar för att odla deras ”ekologiska” avdelning! Inte ”OK”. Det är också ett exempel på Green Washin! Inte OK

4 - Social rättvisa: Visst finns det hopp när man tänker på att förändringen av systemet leder till nya innovationer inom teknik och infrastruktur, är ett måste. Vi har mycket som vi kan utveckla. Det vill säga att nu när vi har ett växande glocalt (Globalt och Lokalt problem) problem, så har vi möjligheter att göra något åt det! Vi har makten i våra händer. Ty när det gäller rättvisa och ekonomisk hållbarhet måste vi konsumenter kräva av företagen satt de ska sälja hållbara produkter! Vi kan handla rättvist, vi kan handla cirkulärt, skippa att ta flyget, återvinna kläder på swop shops! Det finns så många nu som vill driva fram Revolutionen så att vi verkligen gör skillnad. Vi är många som blundar, pga rädslan, men rädslan gör att vi blir tafatta. Vi måste tro på att vi kan samla alla jordens vänner i en bred revolution som ingen någonsin skådat, vi kan inte se klimatet som en förlorad kamp, det är därför som vi måste finna varandra, gå med i miljöorganisationer och prata med varandra!  När det kommer till social rättvisa är det nog inte många som känner till att nu har svenska Fair Trade mineraler som guld och silver som är helt fria från slaveri och guldsmeder och silversmeder kan skapa sina kollektioner på ett schysstare sätt. Dessutom finns det en telefon ( android: www.fairphone.se ) som är helt fantastisk som heter Fair Phone, vi vill se fler av den här typen av tekniska och ekologiska innovationer och att kapitalisterna inser att de kan tjäna på mera kunskap om miljö och transparens!

 

Allmänt | |
Upp