Lösenordet till mitt hjärta!

Skapande av lösenord:
Kål
"Tyvärr lösenordet måste innehålla minst 5 tecken"
kokt kål
"Tyvärr lösenordet måste innehålla minst en siffra"
1 kokt kål
"Tyvärr inga mellanslag i lösenordet"
50jävlakoktakålar
"Tyvärr lösenordet måste innehålla minst en stor bokstav"
50JÄVLAkoktakålar
"Tyvärr lösenordet kan inte innehålla två stora bokstäver  i följd"
50JävlakoktakålarStoppadeInnanförRöven,OmDetInteFunkar
"Tyvärr lösenordet kan inte innehålla punkter eller kommatecken"
50KoktakålarFörsvannJustInnanförDinRövOchDraÅTHelvette
"Tyvärr lösenordet är redan upptaget".
Ha ha. 
 Lösenordet till mitt hjärta. . .