Om Tidölagen – Tidelag på Sveriges politiska historia!

Frontalangreppet mot studieförbunden — ett dråpslag som betyder 30-40 procent i nedskärningar och därmed ett mot verksamheternas själva existens — är inget annat än ett angrepp mot det som gör demokratin livaktig och därmed utgör ett hinder för den auktoritära samhällsutveckling som är SD-högerns essentiella mål. Den högern, under vilken nu regeringspartierna sorterar, har alltid, överallt avskytt sådant som vaken kan kontrolleras enkelt av kapitalet eller staten: fackföreningsrörelsen, journalistiken, akademin, det brokiga civilsamhället bortom bostadsrättsföreningarna —folkbildningen. Det är ett mörker som sänker sig över Sverige. Men vägen till ljuset finns just där; i de i verklig mening samhälleliga institutioner och kollektiv som står under angrepp. PS. Spinnet om ”prioritering” av yrkesutbildningar handlar om att en del pengar som skars ned förut lägga tillbaka. Samlat sett misshandlas även arbetsmarknadspolitiken rejält. We are fucked. Välkommen 30-tal 🌸✌🏻

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *